Mga Panalangin Ng Pasko: Simbang Gabi Reflections – Day 2: A Desperate Prayer

Come pray and reflect with us this Christmas season, with our friends and colleagues who have different stories to tell and come from different walks of life. Listen to Oriel’s story during his time of desperation and darkness, and how faith and prayer got him through a tough crisis in his life. […]

Read More…Transgender Day Of Remembrance 2021

Content warning: mentions of queer and transgender-based violence, murder, rape, and suicide. Each year the LGBTQI+ community in many places mark November 20th as Transgender day of Remembrance (TDOR) where we remember and raise our voices for the countless fallen transgender and gender queer individuals who were tortured, murdered, raped, died of suicide or died […]

Read More…


Mensahe Para Sa Mga Metodistang LGBTQIA+

Sa Open Table MCC, hindi hadlang ang inyong sexuality o ang inyong gender identity para mahalin ang Diyos at ang kapwa, at patuloy maglingkod sa kapwa ninyong sugatan at nasasaktan. Maraming challenges sa isang progresibo at LGBT+ affirming na simbahan na katulad namin. May kaakibat na hirap, ngunit may kaakibat rin na ligaya at galak […]

Read More…


Hindi Porke’t LGBT – Open Table MCC on Political Endorsements

Bilang isang Church community at faith-based organization, hindi kami nag-e-endorso ng anumang political party kahit ang party nila ay binubuo o nagrerepresenta ng mga LGBTQIA+. Hindi rin kami nag-e-endorso ng mga indibidwal na politiko kahit sila mismo ay LGBTQIA+. Hindi man kami nag-e-endorso, aming hinihikayat ang lahat, lalo na ang ating mga kapatid na LGBTQIA+ […]

Read More…