Christmas 2021 Message

Mula sa amin dito sa Open Table MCC, hangad namin na magkaroon ka at ang iyong pamilya ng isang masagana at mapayapang kapaskuhan. Ang kapaskuhan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sating lahat na nais maging maligaya, masagana, at mapayapa ang araw ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ng sanggol na si Hesus. Lalung-lalo na ngayong nakikipaglaban tayo sa Covid sa loob ng dalawang taong puno ng pangamba para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, at para sa ating bukas.


Open Table MCC is a church for all, including LGBT+ people. All are welcome! Sign up for our newsletter to receive the latest news and events from our church community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *