Where Shall We Go, Lord? – Open Table MCC’s 15th Anniversary

The Jews then disputed among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?” So Jesus said to them, “Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Those who eat my flesh and drink my […]

Read More…


Hindi Porke’t LGBT – Open Table MCC on Political Endorsements

Bilang isang Church community at faith-based organization, hindi kami nag-e-endorso ng anumang political party kahit ang party nila ay binubuo o nagrerepresenta ng mga LGBTQIA+. Hindi rin kami nag-e-endorso ng mga indibidwal na politiko kahit sila mismo ay LGBTQIA+. Hindi man kami nag-e-endorso, aming hinihikayat ang lahat, lalo na ang ating mga kapatid na LGBTQIA+ […]

Read More…