Way Of The Cross 2023 Liturgy

Introduction F: Hindi ito ang usual nyong Visita Iglesia at Way of the Cross. Tayo ay magkakasamang maglalakad at magdadasal, magkwekwentuhan at magchichikahan bilang mga LGBTQI+ at bilang mananampalatayang Kristiano. Ating simulan ang Laksambang ito sa ngalan ng Dakilang Maylikha, Ni Hesu Kristonganak nya at ng Diwang Banal. P: Amen. MCC Statement of Faith F: […]

Read More…Pastoral Letter of Condolences for Father Mickley from MCC Elders to MCCs in the Philippines

Related: Father Richard Mickley, a Pioneer of the LGBT Movement in the Philippines, Has Passed Away Dear MCC Marikina, Northern Sanctuary MCC and Open Table MCC, To all God’s beloved in MCCs in the Philippines who are called to be saints: Grace to you and peace from God our Creator and the Lord Jesus Christ. […]

Read More…