Wherever You Will Go for Pride: Pastoral letter for June 24

Saan man kayo pupunta ngayong darating na Sabado – Circuit, Makati or QC Circle – ang mahalagang alalahanin at iukit sa puso ay yung tunay na ugat at diwa ng Pride, Ang pride ay Protesta at Pakikibaka: Protesta sa diskriminasyon at opresyon; pakikibaka para sa katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Sa pag-uugat […]

Read More…


We Are Called To Protest – Statement for Pride 2023

Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang araw ng Sabbath at tumindig upang magbasa. Iniabot sa kanya ang aklat ng propetang si Isaias at pagkabukas dito ay natunghayan niya ang dako kung saan nasusulat, “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting […]

Read More…


#SulongVAKLASH: HolyEquality – SOGIE Equality Bill & Freedom Of Religion

#SulongVAKLASH! Several church groups and conservatives oppose the SOGIE Equality Bill – the bill that seeks to address the discrimination based on one’s sexual orientation, gender identity or expression. These conservatives often cite concerns that the proposed bill “oversteps” on their freedom of religion. They even claim that such a bill is no longer necessary […]

Read More…


#SulongVAKLASH: LGBTQIA+ Rights Are Human Rights – Senator Risa Hontiveros

The following is the solidarity message of Risa Hontiveros for the LGBTQIA+ community for our recent webinar, #HolyEquality: SOGIE Equality Bill and Freedom of Religion. Magandang araw, Open Table Metropolitan Community Church. Thank you so much for inviting me to share some thoughts with you. But more importantly, thank you for having this conversation on […]

Read More…


#SulongVAKLASH: Holy Equality – Sexuality & The Bible (Unclobbering Sodom & Gomorrah)

Conservatives often use the biblical story of Sodom and Gomorrah as justification for their homophobia. In this webinar, we will debunk the idea that homosexuality is a sin according to the bible (it’s NOT), and we will analyze what the story of Sodom and Gomorrah is really about. Note: the video presentation from this webinar […]

Read More…