Mensahe Para Sa Mga Metodistang LGBTQIA+

Sa Open Table MCC, hindi hadlang ang inyong sexuality o ang inyong gender identity para mahalin ang Diyos at ang kapwa, at patuloy maglingkod sa kapwa ninyong sugatan at nasasaktan. Maraming challenges sa isang progresibo at LGBT+ affirming na simbahan na katulad namin. May kaakibat na hirap, ngunit may kaakibat rin na ligaya at galak […]

Read More…


Hindi Porke’t LGBT – Open Table MCC on Political Endorsements

Bilang isang Church community at faith-based organization, hindi kami nag-e-endorso ng anumang political party kahit ang party nila ay binubuo o nagrerepresenta ng mga LGBTQIA+. Hindi rin kami nag-e-endorso ng mga indibidwal na politiko kahit sila mismo ay LGBTQIA+. Hindi man kami nag-e-endorso, aming hinihikayat ang lahat, lalo na ang ating mga kapatid na LGBTQIA+ […]

Read More…


#SulongVAKLASH: Holy Equality – Sexuality & The Bible (Unclobbering Sodom & Gomorrah)

Conservatives often use the biblical story of Sodom and Gomorrah as justification for their homophobia. In this webinar, we will debunk the idea that homosexuality is a sin according to the bible (it’s NOT), and we will analyze what the story of Sodom and Gomorrah is really about. Note: the video presentation from this webinar […]

Read More…


#SulongVAKLASH: Holy Equality – SOGIESC and Beyond – Part 2 – SOGIESC Discussion

What is Sexual Orientation? Gender Identity? Gender Expression? Sex characteristics? What does it mean for the LGBTQIA+ movement? As a western concept, how does it overlap on our Filipino culture? What does it mean, and how can it enrich our faith and spirituality? Part 2 – Discussion on SOGIESC Speakers for this discussion are: Naomi […]

Read More…


#SulongVAKLASH: Holy Equality – SOGIESC and Beyond – Part 1 – SOGIESC101

What is Sexual Orientation? Gender Identity? Gender Expression? Sex characteristics? What does it mean for the LGBTQIA+ movement? As a western concept, how does it overlap on our Filipino culture? What does it mean, and how can it enrich our faith and spirituality? Part 1 – SOGIESC101 Sean Malang, the Advocacy Officer of Open Table […]

Read More…