Kapal Ng Mukha

Pagpasok ni Jesus sa templo ay lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatandang pinuno ng bayan. Habang siya’y nagtuturo ay nagtanong sila, “Ano’ng awtoridad mo at ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na ito?” Sumagot si Jesus sa kanila, “Mayroon din akong katanungan […]

Read More…
Being The Good News

“Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person’s reward. And if anyone gives even a cup of cold water […]

Read More…


Wherever You Will Go for Pride: Pastoral letter for June 24

Saan man kayo pupunta ngayong darating na Sabado – Circuit, Makati or QC Circle – ang mahalagang alalahanin at iukit sa puso ay yung tunay na ugat at diwa ng Pride, Ang pride ay Protesta at Pakikibaka: Protesta sa diskriminasyon at opresyon; pakikibaka para sa katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Sa pag-uugat […]

Read More…