Way Of The Cross 2023 Liturgy

Introduction F: Hindi ito ang usual nyong Visita Iglesia at Way of the Cross. Tayo ay magkakasamang maglalakad at magdadasal, magkwekwentuhan at magchichikahan bilang mga LGBTQI+ at bilang mananampalatayang Kristiano. Ating simulan ang Laksambang ito sa ngalan ng Dakilang Maylikha, Ni Hesu Kristonganak nya at ng Diwang Banal. P: Amen. MCC Statement of Faith F: […]

Read More…


Tenebrae Liturgy

Tenebrae (meaning ‘darkness’ or ‘shadows’) is a prayer service which involves extinguishing candles one by one as we remember Christ going through his passion. Scripture Readings: Matthew 26:17-29 – The Last Supper Matthew 26:36-56 – Jesus is betrayed and arrested Mark 1 5:1-5 – Jesus before Pilate Mark 1 5:16-32 – Jesus is crucified Matthew […]

Read More…A Man Born Blind Receives Sight

As he walked along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?” Jesus answered, “Neither this man nor his parents sinned; he was born blind so that God’s works might be revealed in him. We must work the works […]

Read More…