“Lev” / “Kardia” / “Puso” – Salita ng Buhay Series

Ang “Salita ng Buhay” ay isang podcast series kung saan pag-aaralan natin ang iba’t ibang Hebrew at Greek Words na matatagpuan sa bibliya. Ano ang ibig nilang sabihin sa orihinal nilang lengwahe? Ano ang kanilang kahulugan sa konteksto at kulturang kanilang kinabibilangan? At ano ang kanilang kahulugan para sa ating mga Kristyanong nasa kasalukuyan?

At dahil ang Agosto ay ang buwan ng Wikang Pilipino, ang podcast na ito ay gagawin sa wikang Filipino-English.

Sa podcast na ito, ang salitang ating pag-aaralan ay ang Hebrew word na “Lev,” “Kardia,” o “Puso.”


Open Table MCC is a church for all, including LGBT+ people. All are welcome! Sign up for our newsletter to receive the latest news and events from our church community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *