“Lev” / “Kardia” / “Puso” – Salita ng Buhay Series

Ang “Salita ng Buhay” ay isang podcast series kung saan pag-aaralan natin ang iba’t ibang Hebrew at Greek Words na matatagpuan sa bibliya. Ano ang ibig nilang sabihin sa orihinal nilang lengwahe? Ano ang kanilang kahulugan sa konteksto at kulturang kanilang kinabibilangan? At ano ang kanilang kahulugan para sa ating mga Kristyanong nasa kasalukuyan? At […]

Read More…