My Kingdom Is Not Of This World

“My Kingdom Is Not Of This World” – John 18:36 Kita-kita ulit tayo this Sunday. Isang masaya at makabuluhang sama-sama na naman ngayon linggo! Meet new friends. Be inspired. Be blessed. =D   […]

Read More…