New Year 2022 Message

Kumusta ka? Kumusta ang inyong 2021, ang nagdaang taon? Have you had the time to look back, reflect, think about the past 365 days of 2021? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataong pagmunimunihan ang 2021? Kumusta ang inyong Pasko? Mayroon ba kayong ipinagpapasalamat sa taon ng 2021? Are there things that you are thankful for, […]

Read More…


Christmas 2021 Message

Mula sa amin dito sa Open Table MCC, hangad namin na magkaroon ka at ang iyong pamilya ng isang masagana at mapayapang kapaskuhan. Ang kapaskuhan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sating lahat na nais maging maligaya, masagana, at mapayapa ang araw ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ng sanggol na si Hesus. […]

Read More…



The Joy Of Giving

I was speaking in a classroom of third-graders one day about kindness and generosity. I asked the kids why we should do nice things for one another. Hands popped up: “Because it’s the right thing to do.” “Because it makes the other person feel good.” “Because then they’ll be nice to you.” Then a girl […]

Read More…


Not Giving As Giving

We are all generous to greater or lesser degrees. And we are all generous in different realms. We’ve learned to be openhearted in some areas but not in others. It’s good to take stock of just where and when we are and aren’t generous. Once we’ve become conscious of our habits, we have more freedom […]

Read More…