Kalayaan at Tungkulin

Marami pa ring pagkagapos at pagkaalipin ang ating bayan: Pagkaalipin sa kahirapan, pagkaalipin sa mga pulitikong ganid at inutil, panunupil sa pamamahayag, pagkaalipin sa diskriminasyon, pagkagapos sa dahas at pananakot, pagkakulong sa mga kahon.

Ang kalayaan sa ating bayan ay isang pakikibakang nagpapatuloy. Hindi pwedeng mananahimik ka dahil hindi ka pa apektado. Hindi pwedeng wala kang gagawin dahil hindi mo naman issue. Ang tungkulin na ipaglaban ang kalayaan at mga karapatan ay nakaatang sa ating lahat.

Hindi maihihiwalay ang tungkulin sa kalayaan. Makibahagi. Makisangkot. Makiisa. Mag-ambag. Makibaka.

Isang maalab at mapagpalayang araw ng Kalayaan sa lahat ng patuloy na lumalaban!

Junk Terror Bill!


Open Table MCC is a church for all, including LGBT+ people. All are welcome! Sign up for our newsletter to receive the latest news and events from our church community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *