Kalayaan at Tungkulin

Marami pa ring pagkagapos at pagkaalipin ang ating bayan: Pagkaalipin sa kahirapan, pagkaalipin sa mga pulitikong ganid at inutil, panunupil sa pamamahayag, pagkaalipin sa diskriminasyon, pagkagapos sa dahas at pananakot, pagkakulong sa mga kahon. Ang kalayaan sa ating bayan ay isang pakikibakang nagpapatuloy. Hindi pwedeng mananahimik ka dahil hindi ka pa apektado. Hindi pwedeng wala […]

Read More…


Ang Misyon ng Paglaya

Ngayong pagdiriwang at paggunita ng ating kalayaan marapat nating tanungin ano ba talaga ang itsura at kahulugan ng kalayaan? Ang pinaglaban ba ng mga ninuno natin at mga bayani ay tapos na at nakamit na? O patuloy ba ang ating pakikibaka at pagpapanday ng isang tunay na malaya at makatarungang bansa? Sa ating kasalukuyang panahon […]

Read More…