Lakas Pag-Gawa ng mga LGBTQI+: Pastoral Letter of Support

Hindi maitatanggi na ang mga LGBTQI+ ay nasa lahat ng sector at antas ng lipunan. Tayo ay nasa lahat ng propesyon, industriya at karera. Maski sa loob ng mga simbahan tayo ay masusumpungan. Lantad man o nagkukubli, ang LGBTQI+ ay kabahagi ng lakas at talinong panggawa. Hindi maihihiwalay o maisasantabi ang ugnayan ng sexualidad, gender […]

Read More…