Mensahe Para Sa Mga Metodistang LGBTQIA+

Sa Open Table MCC, hindi hadlang ang inyong sexuality o ang inyong gender identity para mahalin ang Diyos at ang kapwa, at patuloy maglingkod sa kapwa ninyong sugatan at nasasaktan. Maraming challenges sa isang progresibo at LGBT+ affirming na simbahan na katulad namin. May kaakibat na hirap, ngunit may kaakibat rin na ligaya at galak […]

Read More…