Way Of The Cross 2023 Liturgy

Introduction F: Hindi ito ang usual nyong Visita Iglesia at Way of the Cross. Tayo ay magkakasamang maglalakad at magdadasal, magkwekwentuhan at magchichikahan bilang mga LGBTQI+ at bilang mananampalatayang Kristiano. Ating simulan ang Laksambang ito sa ngalan ng Dakilang Maylikha, Ni Hesu Kristonganak nya at ng Diwang Banal. P: Amen. MCC Statement of Faith F: […]

Read More…