Way Of The Cross 2023 Liturgy

Introduction F: Hindi ito ang usual nyong Visita Iglesia at Way of the Cross. Tayo ay magkakasamang maglalakad at magdadasal, magkwekwentuhan at magchichikahan bilang mga LGBTQI+ at bilang mananampalatayang Kristiano. Ating simulan ang Laksambang ito sa ngalan ng Dakilang Maylikha, Ni Hesu Kristonganak nya at ng Diwang Banal. P: Amen. MCC Statement of Faith F: […]

Read More…


Queer Way of The Cross

INCLUSIVE CREED We believe in God, Mother and Father to us all, Our One Parent Creator of heaven and earth. We believe in Jesus, the Christ, begotten Child of God. He was conceived by the Holy Spirit, Born of the virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. On the […]

Read More…