Hindi Porke’t LGBT – Open Table MCC on Political Endorsements

Bilang isang Church community at faith-based organization, hindi kami nag-e-endorso ng anumang political party kahit ang party nila ay binubuo o nagrerepresenta ng mga LGBTQIA+. Hindi rin kami nag-e-endorso ng mga indibidwal na politiko kahit sila mismo ay LGBTQIA+. Hindi man kami nag-e-endorso, aming hinihikayat ang lahat, lalo na ang ating mga kapatid na LGBTQIA+ […]

Read More…


Equality is Political

Demanding laws that promote equal protection and recognition is political. Demanding laws that protect and recognize Transgender persons is political. Demanding the passage of the SOGIE Equality Bill into law is political. Demanding Marriage Equality for LGBT couples and their families is political. Changing hearts and minds regarding human sexuality and gender identity is political. […]

Read More…


Pastoral Guidelines in Voting this Midterm Elections

Integridad at Katapatan Sa kabila ng political na kulturang meron tayo, nanatiling isang mataas at hindi mababaleng kwalipikasyon ang integridad at katapatan sa anu mang public office sa ating gobyerno. Merong pag-pipilian hindi man kilala, popular at wala mang makinarya o pera, may mga kandidatong gustong magsilbi ng tapat at totoo sa ating bayan. Sila […]

Read More…